OCP przewoźnika jako gwarancja bezpieczeństwa dla firm transportowych?

OCP przewoźnika jako gwarancja bezpieczeństwa dla firm transportowych?

Read Time:3 Minute, 31 Second

OCP przewoźnika jako gwarancja bezpieczeństwa dla firm transportowych? Prowadzenie biznesu w branży przewozowej nie należy do łatwiejszych zadań i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Właścicielom coraz trudniej znaleźć dobrych, wykwalifikowanych  a przede wszystkim odpowiedzialnych pracowników. Przewożenie dużych ładunków to ogromna odpowiedzialność za przewożony towar. Często jego wartość może kilkukrotnie przerastać wartość samego auta, które same nie są tanie.

OCP przewoźnika jako gwarancja bezpieczeństwa dla firm transportowych?
OCP przewoźnika jako gwarancja bezpieczeństwa dla firm transportowych?

Oczywistą kwestią jest, że podczas transportu to firma przewożąca ponosi pełną odpowiedzialność – w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub niedostarczenia towaru na czas właściciel narażony jest duże koszty wynikające z kar umownych. Warto, odpowiednio się zabezpieczyć na wypadek problemów. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej oferują wykupienie ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. W przypadku zniszczenia towaru pokryje wartość poniesionych strat. Z racji dużych wartości przewożonych towarów – w wielu przypadkach taka polisa może uchronić firmę transportową przed poważnymi problemami finansowymi.

Jak działa OCP przewoźnika?

Jest to szczególny typ ubezpieczenia oferowanego firmom transportowym. Główny zakres polisy to zabezpieczenie przed możliwymi zobowiązaniami powstającymi z winy przewoźnika. Powoduje zabezpieczenie przed odpowiedzialnością, którą firma transportowa ponosi za powierzony jej towar. Co ciekawe ubezpieczenie typu OCP nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem jak OC transportowe. Przewoźnik może więc samodzielnie zdecydować czy chce je wykupić. Powinny jednak o nim pomyśleć każda firma, która każdego dnia przewozi towary za duże kwoty. Oprócz oczywistych korzyści wynikających z ochrony przewożonych towarów, dodaje firmie wiarygodności. Coraz powszechniejszą praktyką wśród zlecających transport jest obligowanie firm transportowych do posiadania OCP przewoźnika. Daje to zleceniodawcy więcej spokoju, który oszczędzi stresu o każdym ładunkiem, ponieważ chroni go od załadunku aż do rozładowania.

Korzyści dla firm transportowych

OCP to gwarancja bezpieczeństwa. Polisa obejmuje ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub uszkodzenia towaru będącego przedmiotem umowy z zleceniodawcą. Oczywiście, każde towarzystwo oferuje inną wersję polisy. Standardowe wersje obejmują: kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie towaru czy też opóźnienie dostawy. Może to uchronić wiele firm przed poważnymi problemami finansowymi. Kary w branży transportowej za niewykonanie usługi są bardzo wysokie, więc takie ubezpieczenie zapewnia większą stabilność finansową. Plusy z korzystania z polisy OCP przewoźnika dostrzegają również zleceniodawcy. Niedostarczony czy też uszkodzony towar, powoduje zatory finansowy co również może wprowadzić dostawcę w problemy finansowe. Stąd, coraz więcej firm szukających usług transportowych wymaga wykupionego OCP przewoźnika.

Ile kosztuje polisa OCP?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej podchodzi do tematu wyliczenia wysokości polisy. Indywidualnie ustalane są kryteria, stąd tak duża rozpiętość cenowa na rynku. Podstawowym kryterium przy ustalaniu wysokości polisy OCP jest na roczny obrót firmy z usług transportowych. Zatem koszt ubezpieczenia będzie większy, im z większą firmą mamy do czynienia. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem sumy gwarantowanej, czyli maksymalnej kwoty odpowiedzialności. Kolejnym kryterium jest wielkość samochodów. Cena ubezpieczenia auta do 3,5 tony masy pojazdu będzie niższa niż większych pojazdów.

Zawierając polisę należy pamiętać by suma gwarantowanego odszkodowania była równa lub przekraczała wartość towarów przewożonego towaru. Tylko w takim przypadku ubezpieczenie będzie chroniło w pełni. Wśród ubezpieczycieli istnieje możliwość ubezpieczenia OCP z udziałem własnym firmy transportowej w przypadku szkody. Wówczas cena polisy jest dla przewoźnika niższa, jednak  w przypadku szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa tylko część zobowiązania.

Zwróć uwagę na małe zapisy w umowie OCP

Przy podpisaniu umowy o ubezpieczenie OCP przewoźnika konieczne jest dokładne zapoznanie się z ustaleniami umowy, a zwłaszcza z tak zwanymi wyłączeniami. To właśnie one mogą powodować, że Nasze ubezpieczenie nie zostanie wypłacone. Takie wyłączenia zazwyczaj dotyczą korzystania z uszkodzonego samochodu, parkowania na niestrzeżonych parkingach czy też złego zabezpieczenia towaru. W takich przypadkach ubezpieczyciel może nie wypłacić nawet złotówki. Warto zadbać o to, by suma gwarancyjna polisy OCP pokrywała 100% wartości przewożonego przez Nas towaru. Na rynku wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje polis OCP. Są to ubezpieczenia krajowe i międzynarodowe. Ich różnica wynika z różnic w aktach prawnych zawartych w polskim prawie przewozowym i Konwencji CMR dotyczącej przewozów międzynarodowych. Każda z tych regulacji określa inny zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy świadczącego usługi przewozowe. Zakłady ubezpieczeń muszą dostosowywać do nich swoją ofertę polis OCP.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika jest umową, której przedmiotem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W przypadku uszkodzenia, kradzieży lub nie dostarczeniu towaru na czas przenosi odpowiedzialność wypłacenia rekompensaty na ubezpieczyciela. Firmie transportowej zapewnia to większe bezpieczeństwo finansowe, a zleceniodawcą daje jasny sygnał, że firma ta dba o interesy klientów.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %