Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Read Time:3 Minute, 21 Second

Zarządzanie nieruchomościami polega na administrowaniu nieruchomością przez bieżącą jej obsługę, podejmowanie decyzji, jak również dokonywaniu czynności, które mają za zadanie zapewnienie racjonalnej gospodarki tejże nieruchomości. Odpowiednie zarządzanie nieruchomością wiąże się również z dokonywaniem wszelkich prac technicznych i konserwatorskich. 

Zarządca nieruchomości

Jest to osoba, która odpowiedzialna jest za uzyskanie jak największej wydajności oraz sprawności nieruchomości. Posiada on specjalną licencję (choć nie zawsze jest ona wymagana), która uprawnia ją do bycia pośrednikiem między najemcami, a właścicielem nieruchomości. Zarządca nieruchomości musi przede wszystkim kontrolować księgowość, kontrolować obowiązkową dokumentację związaną z nieruchomością, jak również wprowadzać procedury, które pozwolą utrzymać odpowiedni poziom techniczny nieruchomości. Należy także zaznaczyć, iż zarządcą nieruchomości może zostać wyłącznie osoba niekarana, w związku z czym przy aplikowaniu na takie stanowisko zawsze będzie od nas wymagane przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia o niekaralności. Osoba taka musi również posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za możliwe wyrządzenie szkód. By zarządzanie nieruchomościami odbywało się w sposób rzetelny i odpowiedni to nieodłącznym tego elementem jest doświadczenie i wiedza zarządcy. 

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Jest to nic innego, jak umowa, która reguluje stosunki prawne między właścicielem, a zarządcą. Z kolei, jeżeli chodzi o zarządzanie nieruchomością wspólną to  umowa taka może być zawarta między wspólnotą mieszkaniową, a zarządcą. Podstawowe regulacje prawne zostały zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Istotnymi postanowieniami umowy są przede wszystkim: strony umowy, określenie praw i obowiązków zarządcy, określenie wynagrodzenia zarządcy, zasady rozwiązania umowy i czas jej trwania, jak również określenie obowiązków właściciela. Natomiast, jeżeli chodzi o rodzaje typów umów o zarządzanie nieruchomością, to trzeba tutaj wyróżnić: typ podstawowy, typ inwestycyjny oraz typ wynikowy. Typ podstawowy zawiera informację o wynagrodzeniu zarządcy, jak również zakresie jego obowiązków. Typ inwestycyjny określa uprawnienie do pobierania i zachowania wszystkich dochodów z nieruchomości przez zarządcę, aczkolwiek jednocześnie jest on zobowiązany do ponoszenie niezbędnych kosztów, które związane są z inwestycjami związanymi z nieruchomością. Z kolei typ wynikowy charakteryzuje się tym, że umowa polega na tym, iż do działającego w właściciela zarządcy trafiają dochody z danej nieruchomości, z której zarządca reprezentujący właściciela reguluje wydatki. 

Jak wygląda plan zarządzania nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami to wbrew pozorom nie jest taka prosta sprawa. Najważniejsze jest opracowanie odpowiedniego planu, który będzie dużym ułatwieniem przy zarządzaniu daną nieruchomością, gdyż planowanie odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Zarządzanie nieruchomościami potrzebuje specjalistycznego planu, stworzonego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do tej roli. Struktura takiego planu obejmuje przede wszystkim takie elementy, jak: wstęp, wymogi formalne, informacje dotyczące nieruchomości, analizę finansową, analizę rynku nieruchomości, jak również podsumowanie i wnioski. Ważne jest to, aby plan miał realną wartość dla właściciela, a zawartość planu miała w sobie trudne do interpretacji zagadnienia, które były dla właściciela niezrozumiałe, aby przedstawić mu wszystkie informacje w sposób jasny i czytelny.

Zobacz koniecznie:

Zarządzanie nieruchomością wspólną

Zarządzanie nieruchomościami w części wspólnej bardzo często dotyczy spółdzielni mieszkaniowych. Każda wspólnota mieszkaniowa musi posiadać zarząd lub zarządcę. Podstawową różnicą między tymi dwoma podmiotami jest to, że zarząd wspólnoty może być jedno, bądź wieloosobowy. Różnica występuje także, jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności prawnej. Bowiem zarząd spółdzielni jest zobowiązany przestrzegać prawa oraz w odpowiedni sposób zarządzać nieruchomością. W przypadku zarządzania nieruchomością wspólną brak zatrudnienia zarządcy wcale nie będzie oznaczał braku kontroli nad nieruchomością. Bowiem tam, gdzie jest zarząd nie potrzeba zarządcy. Sytuacja przedstawia się analogicznie, gdy właściciele lokali wybrali już zarządcę, bowiem wtedy nie wybierają już zarządu. Aczkolwiek należy pamiętać, że obie formy zarządu mają ten sam cel, a mianowicie, skutecznie reprezentują wspólnotę zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz wspólnoty. Jeżeli wspólnota zdecyduje się na wybór własnego zarządu, to niezwykle istotne jest dobranie odpowiednich członków zarządu, ponieważ dobranie nieodpowiednich ludzi może w przyszłości stać się dużym problemem dla spółdzielni. 

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną

Treść takiej umowy powinna być szczegółowa, określająca zakres obowiązków zarządcy, jak również wysokość jego wynagrodzenia. Spółdzielnia mieszkaniowa może zawrzeć z zarządcą kilka rodzajów umów, do których należy zaliczyć: umowę o zarządzanie, umowę zlecenie, umowę o dzieło, jak również administrowanie. 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %